Pedagógovia odboruMgr. Lucia
FOJTLOVÁ

lucia


Mgr. Zuzana
GRAJCÁROVÁ

zuzka


Mgr. art. Lillian
PUŤOROVÁ, PhD.

lilian


Mgr. Jozef
ŠKODA

jozef


Mgr. Ľubomír
ŠVORCA

lubo


Mgr. art. Róbert
TIŠŤAN, PhD.

robo


Mgr. art. Katarína
ŽELINSKÁ

katka