Pedagógovia odboruMgr.art. Marek
VRÁBEL, ArtD.

vedúci odboru marek


Mgr. art. Mária
KOLENOVÁ

majka


Mgr. art. Mária
PUHOVICHOVÁ, ArtD.

marieta

Dirigovanie

Mgr. art. Róbert
TIŠŤAN, PhD.

robkoO Odbore

Odbor cirkevnej a organovej hudby pri 25. výročí Cirkevného konzervatória píše v tomto školskom roku svoju 23-ročnú históriu. Pred piatimi rokmi sme sa tešili, že sme už „plnoletí“, že sme s ľahkosťou prešli „skúškou dospelosti“ a že svojbytne stojíme na pevných nohách. Sme veľmi radi, že aj teraz je toho dosť, čo nás úprimne teší, za čím sa môžeme s radosťou obzrieť a tiež neustále ďakovať. Náš odbor má spoločný názov s našou školou, takže úzko súvisí s tým, vďaka čomu je naša škola prirodzenou alternatívou k necirkevným školám. Cez hodnotnú duchovnú hudbu, oslobodenú od pseudoumenia a komerčnosti, sa snažíme odovzdávať mladým adeptom skutočné a trvalé hodnoty. Tie väčšinou nevznikajú len tak v pohodlí a v ideálnych podmienkach, ale skôr pod tlakom – či už nepochopenia spoločnosti, pod tlakom časovej náročnosti, alebo napríklad silnej túžby s požehnaním „zhora“ približovať sa k dokonalosti, k pravému umeniu. A to je úloha nás pedagógov stále inšpirovať a napomáhať k živému záujmu o profesionálnu cirkevnú a organovú hudbu, aby mohla kvalitná hudba v našich chrámoch zintenzívňovať duchovné zážitky spoločenstva veriacich a aby sa dostala na úroveň, ktorá jej právom patrí. Vznik odboru cirkevnej hudby sa datuje do roku 1994 príchodom známej slovenskej organistky Mgr. art. Evy Kamrlovej, ktorá nasledujúcich päť rokov viedla odbor v jeho neľahkých začiatkoch. Vďaka rozširovaniu priestorov školy a s pribúdajúcimi študentmi nastúpila od roku 1997 do odboru skúsená organová pedagogička Mgr. art. Zlata Koričánska. V tom istom roku sa stal predmet hra na organe aj hlavným predmetom samostatného odboru a novým pedagógom tohto predmetu sa zároveň stal koncertný organista Mgr. art. Marek Vrábel, ArtD. Ten je od roku 2000 až dodnes vedúcim odboru. Hru na organe v odbore cirkevná hudba vyučovala v rokoch 1999 – 2004 aj Mgr. art. Mária Kolenová. Pre žiakov sú na hru k dispozícii tri digitálne organy a taktiež 19-registrový píšťalový organ. Dosahovanie dobrých študijných výsledkov našich zverencov nie je našou jedinou snahou i poslaním. Prostredníctvom pravidelných spoločných slávení bohoslužieb, duchovných obnov či cvičení a množstvom ďalších školských akcií máme neustále veľa osobných možností a skúseností pestovať spoločenstvo lásky a porozumenia. Spomenuté akcie školy pravidelne pripravujú práve študenti našich odborov a tým sú priamo konfrontovaní s praxou profesionálneho cirkevného hudobníka. Okrem spomínaných podujatí naši organisti často účinkujú na verejných koncertoch, sv. omšiach a charitatívnych podujatiach po celom Slovensku i v Čechách. Každoročne sa aktívne zúčastňujú putovnej Prehliadky mladých slovenských organistov v Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline a Bratislave, na Festivale sakrálneho umenia v Košiciach, na rôznych interpretačných kurzoch svetoznámych organistov a pod. Viacerí z nich úspešne ukončili zahraničné vysokoškolské štúdium, alebo študujú na prestížnych európskych školách (Čechy, Nemecko, Švédsko). V odbore počas jeho doterajšej existencie štúdium absolvovalo spolu 27 študentov. Za všetko hovoria úspechy zatiaľ tých najlepších z nich – Marcela Kapalu, Zuzany Dorčákovej, Petra Mikulu, Richarda Kovára, Magdalény Tokošovej, Františka Beera a Juraja Křemena.

Mgr. art. Marek Vrábel, ArtD.
vedúci odboru

´´Nadčasová hudba kráľovského nástroja oslovuje ľudstvo už viac ako 2000 rokov… ´´..a nielen oslovuje, ona svojím majestátom aj oslavuje Boha tam, kde je On i Ona doma v chráme...´´