Hra na organe
Image

VZDELANIE...

1987 – 1993  Konzervatórium Košice, organ – E. Dzemjanová, absolutórium klavír – P. Kaščák, absolutórium
1998 HTF VŠMU, organ – J. V. Michalko, magisterské štúdium – diplom
1996 Majstrovské interpretačné kurzy v Zürichu – J. Guillou – diplom
2010 HTF VŠMU, organ – I. Sokol, J. V. Michalko, doktorandské štúdium - diplom

PEDAGOGICKÁ A ORGANIZÁTORSKÁ ČINNOSŤ...

1992 Štátna filharmónia Košice (referent dramaturgie)
1998 - 2012  ZUŠ Vrbenského Bratislava (učiteľ odborných predmetov s druhou atestáciou)
1997 - súčasnosť Cirkevné konzervatórium v Bratislave (učiteľ odborných predmetov s druhou atestáciou)
2000 - súčasnosť vedúci odboru Cirkevnej a organovej hudby na Cirkevnom konzervatóriu
2002 – 2017 externý pedagóg HTF VŠMU
2012 - súčasnosť riaditeľ Bratislavského organového festivalu
2019 – súčasnosť riaditeľ Cirkevného konzervatória

  UMELECKÁ ČINNOSŤ...

1998 - súčasnosť 190 samostatných a komorných recitálov (69 zahraničných koncertných ciest vo väčšine európskych a ázijských kultúrnych centier vrátane zahraničnej prednáškovej činnosti)
koncertná sólistická spolupráca s orchestrami SF, ŠFK, ŠKO, ŠKO BW, Musica aeterna a renomovanými svetovými dirigentmi
umelecká spolupráca s desiatkami našich a zahraničných umelcov

viac na www.hc.sk vrátane repertoáru, diskografie, umeleckej kritiky, personálnej bibliografie a dedikácií diel slovenských a svetových súčasných hudobných skladateľov

ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH...

1998 - súčasnosť Spolok koncertných umelcov (od roku 2013 člen predstavenstva)
2004 - súčasnosť Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru KBS, člen hudobnej komisie
2007 - súčasnosť Slovenský hudobný fond, člen komisie koncertných umelcov
2015 - súčasnosť Poradný zbor Národného osvetového centra, člen
2019 - súčasnosť o. z. ORGANyBOF, člen predsedníctva

 OCENENIA...

1990  Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky - 1. miesto
1990  Medzinárodná organová súťaž Petra Ebena - Súťaž mladých organistov, Opava (CZ) - Čestné uznanie
1996  Medzinárodná organová súťaž, Gelsenkirchen (DE) - účasť
2000  Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina Iuventus Canti, Vráble (SK) - Diplom za najlepšiu korepetíciu
2014  Cena Sebastian (laureát za roky 2012 a 2013) za mimoriadny prínos k šíreniu diela J. S. Bacha
2014  Nominácia na Cenu Radio Head Awards, kategória Nahrávka  roka-klasická hudba (za rok 2013)
2017  Cena primátora mesta Sabinov
2017  Cena Fra Angelico za  prínos do kresťanských hodnôt v hudobnom umení na Slovensku
2017  Cena Frica Kafendu za výnimočné interpretačné výkony a sústavnú prezentáciu slovenskej organovej tvorby doma i v zahraničí
2018  Pamätná medaila za dlhoročnú prácu pre rozvoj katolíckeho školstva na Slovensku

Kontakt:

riaditel@ckba.sk

http://www.marekvrabel.sk/

Fotografie

Org_koncert_14_IMG_01

Org_koncert_14_IMG_02

Org_koncert_14_IMG_03

Org_koncert_14_IMG_04

Org_koncert_14_IMG_05

Org_koncert_14_IMG_07

Org_koncert_14_IMG_08

Org_koncert_14_IMG_09

Org_koncert_14_IMG_10

Org_koncert_14_IMG_11

Org_koncert_14_IMG_12

Org_koncert_14_IMG_14

Org_koncert_14_IMG_16

Org_koncert_14_IMG_17

Org_koncert_14_IMG_18

Org_koncert_14_IMG_19

Org_koncert_14_IMG_20

Org_koncert_14_IMG_21

Org_koncert_14_IMG_22

Org_koncert_14_IMG_24

Org_koncert_14_IMG_25

Org_koncert_14_IMG_26