Hra na kontrabase
Image
VZDELANIE...

1997 - 2000 Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch
2000 - 2002 Cirkevné konzervatórium v Bratislave
2001 - 2006 Akadémia Umení v Banskej Bystrici

PRAX...

2002 - 2003 Štátna opera v Banskej Bystrici - zástupca kontrabasovej skupiny
2003 – 2005 Slovenské národné divadlo v Bratislave - člen orchestra
2003 - 2005 Základná umelecká škola Piešťany - učiteľ hry na kontrabase
2007 - 2012 Súkromná základná umelecká škola Heleny Madariovej Nitra - učiteľ hry na kontrabase
2008 - Súkromné konzervatórium Nitra - učiteľ hry na kontrabase
2008 - RTVS člen symfonického orchestra Slovenského rozhlasu - zástupca kontrabasovej skupiny


Ďalšia umelecká činnosť...

Člen súborov: Musica Aeterna (Peter Zajíček), Wiener Akademie (Martin Haselbock), Czech ensemble Baroque (Roman Válek)
spolupráca: Solamente Naturali, Ars Antiqua Austria, Wroclaw Baroque orchestra, Musica Florea, Andrew Parrot, Jaap ter Linden, Giovanni Antonini, Martin Haselböck, Henrico Onofri a i.
2010 - 2013 – lektor na letnej barokovej škole v Kelči, Holešove

Kontakt:

j.prievoznik@gmail.com

www.musicaaeterna.sk

www.baroknihudba.cz

www.wienerakademie.at

www.slovakdoublebassclub.com

www.konzervatoriumnitra.sk 

Fotografie