Spev HDU
Image
VZDELANIE, MASTERCLASS, ŠTIPENDIUM, OCENENIA...

2008 ukončené vzdelanie zborového dirigovania na Konzervatóriu v Bratislave (Dušan Bill)
2009 ukončené vzdelanie operného spevu na Konzervatóriu v Bratislave (Alžbeta Michálková)
2009 Štipendium na Festivale Richarda Wagnera v meste Bayreuth
2011 Masterclass zameraná na interpretáciu barokovej hudby pod vedením Petra Schreiera v Lübecku
2013 ocenenie Študentská osobnosť Slovenska za rok 2013/2014 v kategórii Kultúra a umenie
2014 ukončené vzdelanie operného spevu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (Peter Mikuláš)
2018 Masterclass zameraná na interpretáciu piesňovej tvorby pod vedením Evy Márton v Budapešti
2020 Cena Frica Kafendu za vynikajúce interpretačné výkony doma i v zahraničí
2020 členom Spolku koncertných umelcov
2020 zastupujúcim členom Komisie koncertných umelcov v Hudobnom fonde

SPOLUPRÁCA S ORCHESTROM...

Singapore Symphony Orchestra, Johannesbourg Mozart Festival Orchestra, Kanazawa Symphony Orchestra, Barockorchester Elbipolis Hamburg, Süd-west Symphony Orchestra, Bamberger Symphoniker, NDR Radiophilharmonie Hannover, Schleswig Holstein Orchester, Savaria Barok Orchester, Dohnányi Orchestra Budafok, Hungarian Radio Orchestra, Orchestre National des Pays de la Loire, Filharmónia Zlín, Filharmónia Ostrava, Filharmónia Brno, Filharmónia Teplice, Filharmónia Hradec Králové, Českí komorní sólisti, Musica Florea, Collegium 1704, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Solamente naturali a iné.

SÚŤAŽE..

2006 1. miesto v kategórií do 24 rokov na Medzinárodnej speváckej súťaži Imricha Godina vo Vrábľoch, Cena za najlepšiu interpretáciu barokovej skladby
2007 1. miesto v najvyššej kategórií na Súťaži poslucháčov slovenských Konzervatórií
2007 1. miesto v kategórií Pieseň na 42. ročníku Medzinárodnej speváckej súťaži Antonína Dvořáka 3. miesto v kategórií Junior na 42. ročníku Medzinárodnej speváckej súťaži Antonína Dvořáka, Cena hajtmana Karlovarského kraja, Cena Spoločnosti a Nadácie A. Dvořáka za najlepšiu interpretáciu Dvořákových piesní
2008 1. miesto v kategórií A na Medzinárodnej speváckej súťaži duchovnej a koncertnej tvorby v Kroměříži, Cena nadácie OSA za najlepšiu interpretáciu diel českých autorov po roku 1950
2008 2. miesto na Medzinárodnej speváckej súťaži Mikuláša Schneidra-Trnavského, Cena Hudobného centra
2009 1. miesto v kategórií do 33 rokov na Medzinárodnej speváckej súťaži Imricha Godina vo Vrábľoch, Interpretačná cena
2009 "Absolútny víťaz súťaže" na Medzinárodnej speváckej súťaži duchovnej a koncertnej hudby v Olomouci, Cena filharmónie Brno na sólovú koncertnú spoluprácu v sezóne 2009/2010, Cena šéfdirigenta Filharmonického zboru Brno na sólovú koncertnú spoluprácu
2010 1. miesto na Medzinárodnej speváckej súťaži G. F. Händla v Maďarsku, Cena Dohnányi Symphony Orchestra na koncertnú spoluprácu v roku 2010/2011
2012 1. miesto na Medzinordnej speváckej súťaži Ad honorem Mozart

ÚČINKOVANIE V OPERE..

2013 W. A. Mozart - Don Giovanni - postava Masetto, Národné divadlo v Brne
2014 G. Donizetti - Maria di Rohan - postava Vicomt de Suze, Národné divadlo v Brne
2014 W. A. Mozart - La clemenza di Tito - postava Publio, Slovenské národné divadlo
2014 R. Wagner - Salome - postava 1. Nazareťan, Slovenské národné divadlo
2015 G. Paisiello - Kráľ Teodor v Benátkach - postava Taddeo, Slovenské národné divadlo
2016 G. Bizet - Carmen - postava Zuniga, Národné divadlo v Brne
2017 Ch. W. Gluck - Ifigénia v Aulide - postava Agamemnon, Národné divadlo v Ostrave
2017 G. Puccini - Gianni Schicchi - postava Amantio di Nicolao a Maestro Spinelloccio, SND
2018 G. Puccini - Gianni Schicchi - postava Amantio di Nicolao a Maestro Spinelloccio, ND Ostrava
2020 J. Ph. Rameau - Les Boréades - postava Borillé, koncertné uvedenie opery, Theatre an der Wien
2020 J. Ph. Rameau - Les Boréades - postava Borillé, koncertné uvedenie opery, Opéra Chateau de Versailles spectacles Royal

 SÓLOVÉ ÚČINKOVANIE NA FESTIVALOCH...

2008 Konvergencie
2010 Festival Pohoda, Schleswig-Holstein Musik Festival
2011 Johannesbourg International Mozart Festival, 15. Veľkonočný medzinárodný festival Ludwiga van 
Beethovena, Festival de Santander, Bratislavské hudobné slávnosti
2012 47. ročník Medzinárodný festival Wratislavia Cantans, Bratislavské hudobné slávnosti
2013 Veľkonočný festival duchovnej hudby v Brne, 23. ročník Stredoeurópsky festival koncertného umenia, Pražské jaro, Festival Jarmily Novotnej, Musica Nobilis, Bratislavské hudobné slávnosti
2014 41. ročník Zámocké hry Zvolenské, Galéria hudby Nitra, Topolčianska hudobná jar, Trenčianska hudobná jar, Festival Emy Destinovej, Festival Eurokontext.sk, Musikferein vo Viedni
2015 Musica Sacra Bilbao, Viva Musika festival, Bratislavské hudobné slávnosti, Veľkonočný festival duchovnej  hudby, Trnavská hudobná jar, Bratislavské korunovačné slávnosti, Medzinárodný festival Franca Ignáca Bibera
2016 Festival starej hudby, Epoché, Albrechtína, Bratislavské hudobné slávnosti
2017 Bratislava Mozart Festival, Bratislavské hudobné slávnosti, Albrechtína, Moravský podzim
2018 Eurokontext.sk, Oude Muziek Festival utrecht, Randal Festival, Royal Chapel of Palace of Versailles,Bratislavské hudobné slávnosti, Albrechtina
2019 Festival Resonanzen - Konzerthaus Viedeň, Cíferská hudobná jar, Festival Passie van de Stemmen, Festival Divergencie, Festival Litomyšl, Letná pauza, Cyrilo-Metodské dni, 64. hudobný festival Piešťany, Festival Chopin i jego Europa, Svatováclavský hudobný festival, Festival Musikfest Bremen, Albrechtína
2020 Albrechtína, Festival de concerto Madrid, 65. hudobný festival Piešťany, Viva Musika festival

Tomáš Šelc je členom prestížnych zborových a ansámblových zoskupení: Collegium Vocale Gent (Philippe Herreweghe), Clemencic Consort (René Clemencic), Taverner Consort (Andrew Parrott), Collegium 1704 (Václav Luks), Cappella Mariana (Vojtěch Semerád). Tomáš Šelc je taktiež dirigentom Ženského speváckeho zboru Nevädza zo Stupavy a zboru Stella zo Senca, s ktorými nahral niekoľko CD nosičov.    

www.tomasselc.com

Fotografie