Hlavný odbor štúdia - hra na flaute, komorná hra, pedagogicko-umelecká prax
Image
VZDELANIE...

1993-1998 – VŠMU v Bratislave- Hra na flaute - Mgr.art. – pedagóg Prof. Miloš Jurkovič
1986-1992 – Konzervatórium v Žiline - Absolutórium – pedagóg Ján Figura ml.

ĎALIŠI VZDELÁVANIE..

1999 - 2001 – Conservatoire E .Satie v Paríži – Baroková priečna flauta
1992 - 1993 – Filozofická fakulta UK v Bratislave – Hudobná veda

PEDAGOGICKÁ PRAX...

2014 – Cirkevné konzervatórium Bratislava – pedagóg hry na flaute
2002 - ZUŠ J. Kresánka  Bratislava - učiteľka
2009 -2013 – Konzervatórium v Bratislave – pedagóg hry na zobcovej flaute
2005 - 2011 – SĽUK Bratislava – hráč na flautu
1998 - 1999 – ZUŠ Štefánikova  Bratislava - učiteľka
1998 -OĽUN Bratislava – hráč na flautu
1993 -SĽUK Bratislava – hráč na flautu
1990 - 1992 – ĽŠU  Kysucké Nové Mesto – učiteľka

KONCERTNÁ ČINNOSŤ...

spolupráca so súbormi starej hudby Musica Aeterna a Solamente naturali
hosťovanie v rôznych zoskupeniach v Čechách, Poľsku, Slovinsku, Francúzsku, Nemecku, Číne a Japonsku
účinkovanie na festivaloch Dni starej hudby, Epoché, Melos-Étos, Bratislava Mozart Festival, Musica cameralis, Konvergencie a pod.

Kontakt :
Fotografie

Vianocny_koncert_13_IMG_01

Vianocny_koncert_13_IMG_02

Vianocny_koncert_13_IMG_03

Vianocny_koncert_13_IMG_04

Vianocny_koncert_13_IMG_05

Vianocny_koncert_13_IMG_06

Vianocny_koncert_13_IMG_07

Vianocny_koncert_13_IMG_08

Vianocny_koncert_13_IMG_09

Vianocny_koncert_13_IMG_10

Vianocny_koncert_13_IMG_11

Vianocny_koncert_13_IMG_12

Vianocny_koncert_13_IMG_13

Vianocny_koncert_13_IMG_14

Vianocny_koncert_13_IMG_15

Vianocny_koncert_13_IMG_16

Vianocny_koncert_13_IMG_17

Vianocny_koncert_13_IMG_18

Vianocny_koncert_13_IMG_19

Vianocny_koncert_13_IMG_20

Vianocny_koncert_13_IMG_21

Vianocny_koncert_13_IMG_22