Korepetícia, Špecializácia "Komorná hudba"
Image
VZDELANIE...

1998 - 2003 Štátne konzervatórium v Bratislave
2003 - 2008 VŠMU v Bratislave

PRAX...

2003 - 2013 ZUŠ J.Kresánka v Bratislave
2012 - 2013 Cirkevné konzervatórium v Bratislave

Kontakt :
Fotografie