Organ z dielne M. Weiseho

Cirkevné konzervatórium získalo 7- registrový dvojmanuálový píšťalový mechanický organ so zásuvkovými vzdušnicami z dielne nemeckého staviteľa organov Michaela Weiseho z Plattlingu.  Znovupostavenie nástroja realizoval náš bývalý absolvent Vladislav Spirčák, DiS. art. V januári 2021 úspešne prebehla kolaudácia nástroja. Sme vďační finančnej podpore nemeckej katolíckej nadácii RENOVABIS, ktorá tento projekt významne podporila. 

ÚSPECHY NA GITAROVÝCH SÚŤAŽIACH

 MATVEI ANTUCHIN, študent 1. ročníka z triedy M. Mus. Miriam Rodriguez Brullovej získal 1. miesto na celoruskej súťaži „Klasická gitara“ v Kazani a 3. miesto na celoruskej súťaži klasickej gitare v Perme..

Hudobné labaratórium

 17. decembra 2020 sa v rámci 6. ročníka projektu Students Meet Professionals 2020 uskutoční seminár Hudobné laboratórium o hudbe 20. storocia s ukážkami skladieb Claude Debussyho, Leoša Janáčka, Gyorgy Kurtága, Klementa Slavickeho a Einojuhani Rautavaaru  Lektor: Mgr. art. Andrea Bálešová, PhD. Miesto: YouTube Cirkevného konzervatória

FLAUTOVÝ WORKSHOP

 V dňoch 28. – 29. 9. 2020 sa uskutočnil v rámci 6. ročníka projektu Students Meet Professionals 2020 flautový workshop spojený s prednáškou o historicky poučenej intepretácii s dôrazom na flautovú literatúru 18. storočia Lektor: MgA. Radka Kubinová Miesto: Koncertná sála Cirkevného konzervatória

ÚSPECH NA MEDZINÁRODNEJ FLAUTOVEJ SÚŤAŽI

 Krišof Župník, študent 1. ročníka z triedy Mgr. art. I. Gabrišovej, ArtD. , sa stal laureátom kategórie B na veľkej medzinárodnej flautovej súťaži „Davorin Jenko“ v Belehrade (Srbsko). Vo veľmi početnej kategórii, zloženej z 23 kandidátov, dosiahol navyššie hodnotenie v silnej konkurencii.