Informácie o začiatku nového šk. roku 2020/2021

Na základe zhoršujúcej sa situácie a pribúdanie nových prípadov koronavírusu  a odporúčania odborníkov neorganizovať v tomto období hromadné podujatia náš zriadovateľ rozhodol, že školské sväté omše z príležitosti začiatku nového školského roku sa odkladajú a posúvajú na obdobie, keď budú opatrenia uvoľnené.

Znamená to, že v prvý školský deň je určený individuálny príchod žiakov medzi 9:00 a 10:00. Žiaci denného štúdia sa stretnú s triednymi pedagógmi v budove na Beňadickej 38 nasledovne:

Žiaci prvého ročníka odborov HDU a SPEV sa stretnú s triednou prof. Mgr. art. Katarínou Želinskou v m.č. 1.13 (malé divadielko).

Žiaci prvého ročníka odboru HUDBA sa stretnú s triednym prof. Mgr. Jozefom Škodom v učebni 3.10. 

Žiaci druhého ročníka odboru HDU sa stretnú s triednym prof. ThLic. Ľubomírom Švorcom v učebni 3.08.

Žiaci druhého ročníka odborov HUDBA a SPEV sa stretnú s triednou prof. Mgr. Zuzanou Grajcárovou učebni 3.01. 

Žiaci tretieho ročníka sa stretnú s triednou prof. Ing. Luciou Fojtlovou v učebni 2.10.

Žiaci štvrtého ročníka sa stretnú s triednym prof. Mgr. art. Robertom Tišťanom PhD. v učebni 3.12B

Žiaci piateho ročnika sa stretnú s triednou prof. Mgr. art. Michaelou Motlochovou ArtD. v učebni 207 (tanečná sála)

Žiaci šiesteho ročníka sa stretnú s triednou prof. Mgr. art. Lilian Puťorovou PhD. v učebni 3.11A

Žiaci štúdia jednotlivých predmetov a mimoriadneho štúdia sa stretnú so svojimi pedagógmi v budove na Beňadickej 16.

Ostáva v platnosti informácia, že 2.9. aj 3.9. bude prebiehať zadeľovanie individuálnych hodín.

Je povinné priniesť vytlačené a podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré nájdete tu a dotazník, ktorý nájdete tu.

Prosím, sledujte túto stránku pre ďalšie informácie.